صادیران

خدمات و عملکرد صادیران

خدمات صادیران در بخش دفتر مرکزی (ایران-تهران):

 • ایجاد یک ساختار مبتنی بر وب برای گردآوری داده ها و اطلاعات واحدهای تولید کننده ایرانی
 • مطالعه، تحلیل و ارائه گزارش از بازار هدف جهت برنامه ریزی تولید و صادرات
 • انجام وظیفه نظارتی در بازارهای هدف، به منظور جلوگیری از صادرات کالای بی کیفیت و رقابت ناسالم
 • خلق و اعتلای برند مشترک صادراتی برای صادرات واحدهای تولیدی
 • مطالعه و رصد مدوام فرصت های جدید صادراتی در منطقه
 • انجام اقدامات موثر و پایدار در امور حمل و نقل، استاندارد، بازرسی و…

خدمات دفاتر صادیران در بازار هدف (مرحله اول عراق):

 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از بازار هدف (نیازها، الزامات، فرصت های جدید، و…)
 • نظارت مستمر بر کیفیت کالاهای صادر شده از ایران و رصد بازار به منظور کشف رقابت های ناسالم، قیمت شکنی، فروش کالای نامرغوب و…
 • شناسایی فرصت های شغلی برای ایرانیان در حوزه های مختلف خدماتی، عمرانی، کشاورزی و…
 • تسهیل فرایند دریافت مجوز واردات و صادرات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی
 • شناسایی و ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت با واحدهای تولیدی در ایران
 • و…