صادیران، ثبات کیفیت محصول را برای مشتریان خارجی خود، تضمین می‌نماید.

ما دغدغه خریداران و مشتریان خارجی محصولات ایرانی را می‌شناسیم. به توان و صداقت تولیدکننده ایرانی نیز ایمان داریم. از این روی، به مشتریان خارجی خود اطمینان می‌دهیم محصولی که از طریق صادیران خریداری می‌کنند، در طول زمان دارای ثبات کیفی خواهد بود و در صورت وجود هرگونه عدم انطباق، مسئولیت آن را پذیرفته و به منظور جبران خسارت‌های احتمالی، به خریدار جریمه پرداخت خواهیم کرد.

صادیران، بازگشت وجه حاصل از صادرات را برای تأمین‌کنندگان خود تضمین می‌نماید.

تنها دغدغه تولیدکننده، باید فرآیندهای مرتبط با تولید باشد؛ نه پیچ و خم‌های بیهوده اداری، آشفتگی مناسبات بانکی، بدقولی و سوء رفتار خریدار، شناسایی خریدار واقعی از شیادان و… ما بازگشت وجه محصول شمارا تضمین می‌کنیم. خریداران ما، در بازارهای هدف صادراتی با دقت بسیار شناسایی و اعتبارسنجی شده‌اند. همچنین ابزارهای اختصاصی خودمان برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات را توسعه داده‌ایم تا مصون از تحریم و تغییرات ناگهانی، با اطمینان خاطر و به صورت کاملا قانونی، عواید ناشی از صادرات محصول شما را به شما بازگردانیم.

شرکای تجاری ما